We will translate the last part of this information as soon as possible.

here is more information on the project on the Terre des Hommes Website


Help the children of Masaka and give them a future!

With this cycletrip we will collect money for aidsorphans in Masaka, Uganda. Terre des Hommes, a Dutch organisation, started in 1994 with offering education to those children who lost one or both of their parents.

Our enthousiasm about this project is great. Aids is, as most people know, a giantic problem in Africa. Aidsorphans are denied a normal way of growing up, can learn nothing from their parents. Without (financial) support they won’t attend school, instead they will try to collect enough resources to survive, for themselves and eventually their brothers and sisters.

Via Terre des Hommes we will collect money for the education of aidsorphans in Masaka, Uganda. You can help by donation. Soon we will post information about the best way for people from outside the Netherlands to get their money on the right account. When you live in the Netherlands and have a Dutch account, you can donate money to gironr. 252525, Terre des Hommes, for Cycling South. We’re happy with any amount. The costs to maintain a child in an underdeveloped country for a month are about 17 euro.  

We hope, with your help, to collect around 5.000 euro. We will visit Masaka in May 2005. From then, the names (not the amounts) of all the sponsors of this project will be on this site. If you’d prefer to stay anonymous, please mail to info at cyclingsouth.nl

More information about this project: www.terredeshommes.nl

We’ll keep you informed!

Robert & Wiesje


Nieuwsbrief van Terre des Hommes, april 2004

De situatie in Oeganda

Oeganda is een van de armste landen ter wereld. Het Centraal-Afrikaanse land behoort tot de zogenaamde MOL’s (Minst Ontwikkelde Landen). Corruptie is een van de grootste problemen in Oeganda. Verder kent het land een interne gewapende oppositie en zijn er etnische onlusten in het oosten van het land.

Na jaren van bloedige dictaturen (van Amin en Obote) kwam in 1986 Yoweri Museveni aan de macht. Sindsdien is er meer rust en stabiliteit in het land. In maart 2001 werd Museveni met 69,3 procent van de stemmen herkozen voor een tweede (en laatste) ambtstermijn. In het noorden pleegt het Lord’s Resistance Army (LRA) verzet tegen de regering van Museveni. Door de aanvallen op dorpen en scholen van het LRA leeft de bevolking daar in grote angst en onzekerheid.
De economie groeit jaarlijks met ongeveer vijf tot zes procent en de inflatie is onder controle gebracht. De huidige lage koffieprijs is echter een groot probleem, aangezien koffie het belangrijkste exportproduct van het land is.

De regering heeft een sociaal beleid vastgelegd in het Poverty Eradication Plan. De bevolking die onder de armoedegrens leeft, is in vier jaar tijd afgenomen van 56 procent in 1991 naar 35 procent in 2000. Op het gebied van aidsbestrijding is Oeganda een voorbeeld voor de buurlanden. In maart 2002 kreeg Museveni tijdens de Gemenebestbijeenkomst in Australië erkenning voor de geboekte resultaten. Oeganda heeft bewezen dat openlijke erkenning en discussies over aids een van de meest effectieve manieren is om de ziekte te bestrijden. Hoewel de resultaten zeer bemoedigend zijn – het aandeel van de bevolking dat HIV-geïnfecteerd is, daalde van dertig procent in 1991 naar 6,1 procent in 2000 – is de feitelijke situatie nog altijd schrijnend: 1,4 miljoen HIV-geïnfecteerden en
1,7 miljoen weeskinderen als gevolg van aids. Men verwacht dat dit aantal weeskinderen zal oplopen tot 3,5 miljoen in 2010.

Op het terrein van basisonderwijs is grote vooruitgang geboekt. Het aantal schoolkinderen is in de afgelopen vier jaar toegenomen van 2,5 miljoen tot ruim 6 miljoen.

Ssebalamu Joseph
Ssebalamu Joseph vertrekt van huis om naar school te gaan in Nkoni.

De regio

Het bisdom van Masaka ligt op 120 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kamapala en heeft een bevolking van ruim 1,2 miljoen mensen, die behoren tot vier etnische bevolkingsgroepen. Masaka is een dichtbevolkt gebied en is een van de zwaarst door AIDS getroffen streken. Masaka kent het op twee na hoogste percentage weeskinderen, die een of beide ouders verloren zijn ten gevolge van AIDS.

De organisatie

Masaka Diocesan Development Organization (MADDO) is de sociaal-economische ontwikkelingstak van het katholieke bisdom in Masaka. MADDO streeft naar actieve participatie van de bevolking.Terre des Hommes werkt sinds 1994 samen met MADDO in een onderwijsprogramma voor tweehonderd aidswezen. In 1997 werden de vakopleidingen toegevoegd. Het aantal leerlingen in het formeel onderwijs is sindsdien gestegen van tweehonderd naar vierhonderd. Aan de vakopleiding nemen en tachtig leerlingen deel.

De activiteiten

- Basisschool: vierhonderd kinderen kunnen gratis naar zes door MADDO geselecteerde lagere scholen. In het begin van ieder schooljaar zullen MADDO en de schoolcomités de prioriteiten en de behoeften van de school identificeren.
- Middelbare school: jaarlijks kunnen 48 studenten hun studie voortzetten.
- Vakopleiding: van de vierhonderd kinderen die de basisschool jaarlijks afmaken, komen er honderd in aanmerking voor een vakopleiding.
- Fonds voor schoolboeken en materialen.
- Medisch fonds voor alle kinderen.
- Seminars en trainingen om voorlichting te geven over bepaalde onderwerpen zoals vroegtijdige zwangerschappen.
- Counseling: een counselor wordt aangetrokken om te werken met de individuele kinderen, de ouders en de leraren.


Dertien gesponsorde studenten van de Secondary School in Nkoni.

Hier volgen twee brieven van Kalusa Gerald en Nanseera Francis van de St. Joseph’s Senior Secondary School in Nkoni, als dank voor de steun aan iedereen die het Maddo-project heeft gesteund.

Ik ben erg dankbaar voor alles wat jullie hebben gedaan voor mij en mijn broers en zusters. We gaan nu allemaal naar school. Mijn ouders konden mijn middelbare schoolopleiding niet betalen, dus toen ik de kans kreeg om begeleid te worden door Maddo, heb ik die kans meteen met beide handen aangepakt. Dit is ook gebleken uit mijn resultaten van vorig jaar. Het eerste kwartaal hoorde ik bij de beste drie studenten, in het tweede kwartaal bij de beste vier en in het derde kwartaal bij de beste twee van de in totaal 97 studenten.

Mijn moeder voorziet in mijn basisbehoeften, omdat mijn vader leidt aan tuberculose, waardoor hij niet kan werken. Tijdens de schoolvakanties werk ik hard door mijn moeder te helpen. Daarnaast heb ik twee jonge geiten en drie kippen kunnen kopen, die op hun beurt weer geld moeten opleveren om in onze eerste levensbehoeften te voorzien.
Ik heb mijn moeder beloofd goed mijn best te doen op school. Vorig jaar heb ik drie certificaten gekregen. Een voor de gedisciplineerde student, een voor de hard werkende student en de derde voor de beste academische resultaten van het jaar. Ik heb beloofd dit jaar nog beter mijn best te doen zodat ik nog betere resultaten kan halen.
Kalusa Gerald

Ik hoop dat alles goed met u gaat. Met mij in ieder geval wel dankzij uw steun. Hierdoor behoor ik tot een van de studenten die gesponsord wordt door Maddo en ga ik nu naar de St.Joseph’s Senior Secondary School Nkoni. Ik doe goed mijn best op school. Ik behoor zelfs tot de beste studenten van mijn klas. Behalve scholing ben ik ook meer gedisciplineerd dan voorheen. De St. Joseph’s School is een goede school met goede onderwijzers. Ik ben er dan ook van overtuigd dat mijn verblijf hier in positieve zin zal bijdragen aan mijn academische en spirituele leven. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw bijdrage aan mijn opleiding.
Nanseera Francis

Tot slot

Zoals blijkt uit de twee bovenstaande brieven hebben deze kinderen veel baat gehad bij de inspanningen van Maddo. Terre des Hommes blijft Maddo de aankomende jaren financieel steunen. Voor uw bijdrage hieraan willen wij u hartelijk bedanken.